ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ยกเลิกเว็บไซต์นี้

ให้นักเรียนไปเลือกที่ http://mis.rwb.ac.th/student/signin

สถิติ

  • กิจกรรมทั้งหมด 96 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 3504 คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว 3445 คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม 59 คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม 169 คน