ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

นักเรียนม.1และม.4

ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชน

ยินดีต้อนรับ

เปิดระบบให้เลือกกิจกรรม เวลา 10.00 น. 2 มิถุนายน 2560

สถิติ

  • กิจกรรมทั้งหมด 100 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 3645 คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว 3643 คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม 2 คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม 167 คน