ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

การสมัครของ ม.1 และ ม.4

นักเรียนม.1 และม.4 ใช้เลขประจำตัวนักเรียนแทนเลขประจำตัวประชาชน

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

สถิติ

  • กิจกรรมทั้งหมด 96 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 3504 คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว 3445 คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม 59 คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม 169 คน