ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์

ระบบเปืด

เปิดให้เลือกตั้งแต่ เวลา 11.00 น. วันที่ 20 พ.ค. 2559

ยินดีต้อนรับ

นักเรียน  ม.1 และม. 4

การสมัครให้กรอก รหัสประจำตัวนักเรียนแทนเลขประจำตัวประชาชน

 

นักเรียนม.2-6 เลือกกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. วันที่ 20 พ.ค.2559

สถิติ

  • กิจกรรมทั้งหมด 91 วิชา
  • นักเรียนทั้งหมด 3638 คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว 3589 คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม 49 คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม 160 คน