รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด

Total 96 result(s).
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมห้องที่รับจำนวนที่รับรับสมัครอีก
01ดนตรีสากลม.1-600
02หมอภาษาม.1-6205
03อ่านอย่างไร เขียนอย่างไรม.1-6206
04ฉลาดอ่านเพิ่มอาหารสมองม.ปลาย2013
05เยาวชนรู้รักษ์ไทยม.1-6400
06เสียงตามสายม.1-6400
07วรรณคดีไทยม.ต้น202
08ซับศิลป์ม.1-6400
09เฮฮาภาษาไทยม.1-6200
10เกมกระดาน คำคมม.1-6201
11ย้อนรอยภาษา "อยุธยา ออเจ้า"ม.1-6400
12นักกลอนอักษรสยามม.1-64029
13คณิตนันทนาการม.1-66014
14พับกระดาษไร้กาวม.ต้น253
15คณิตคิดเร็วม.ต้นม.1-6602
16เพชรประดู่แดง 00
17A-mathม.1-6340
18Funny Mathม.1-6401
19สอวน.คณิตศาสตร์ ม.ปลายม.1-600
20SUDOKUม.1-6402
21ประดิษฐ์สื่อการเรียนคณิตศาสตร์ม.1-6203
22คิดเลขเร็ว ม.ปลายม.ปลาย400
23หมากฮอสม.1-6400
24เตรียมความพร้อมสนามจริงวิชาสามัญ(คณิตศาสตร์)ม.ปลาย202
25วิทย์-คณิตพอเพียงม.1-6251
26สอวน.เคมี 00
27สอวน.ชีววิทยา 00
28สอวน ฟิสิกส์ 00
29สอวน.ดาราศาสตร์ม.1-600
30นักประดิษฐ์น้อยม.ต้น200
31วิทยาศาสตร์น่ารู้ม.1-6201
32ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนม.1-6202
33รักษ์สิ่งแวดล้อมม.1-6800
34Science Show Oh wowม.1-64026
35พัฒนาทักษะสมองขั้นสูงม.1-6200
36เคมี ม.ต้นม.ต้น Scimath402
37เครื่องบินพลังยางม.1-6200
38DIYด้วยมือเราม.1-6401
39เคมีฟิสิกัล (Physical Chemistry)ม.4-6สายวิทย์-คณิต150
40ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรม.1-6400
41ผู้นำแห่งศตวรรษม.1-600
42กองร้อยพิเศษม.1-6300
43สังคมรอบรู้ม.1-6200
44งามตามวิถีไทยม.1-6200
45หมากรุกไทยม.1-6200
46อาสายุวกาชาดม.1-6400
47วันนี้มีเรื่องเล่าม.1-64019
48รวมพลคนจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจม.1-6401
49สื่อสังคมสร้างสรรค์ม.1-6200
50Working Womenม.ปลาย400
51ธรรมะสวัสดีม.1-6400
52ชาดกมีเรื่องเล่าม.1-6200
53อนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทยม.1-6200
54ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนม.1-6400
55กีฬาบริดจ์ม.1-6400
56Aerobic Muay Thai danceม.1-6400
57แบดมินตันม.1-6600
58ฟุตบอลนักกีฬาฟุตบอล00
59สอวน.คอมพิวเตอร์ม.1-600
60เรียนรู้e-bookม.ปลาย202
61หุ่นยนต์ม.1-6200
62รีไซเคิลม.1-6202
63ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมม.1403
64ดูแลต้นไม้ม.1-6200
65งานสานจากกระดาษหนังสือพิมพ์ม.1-6200
66งานสานไม้ไผ่ม.1-6200
67โสตทัศนศึกษาม.1-6400
68เจ้าหญิงเจ้าชาย ICTม.1-6400
69พับเหรียญโปรยทานม.1-6200
70งานช่างม.1203
71แกะสลักม.1-6400
72วงโยธวาทิตวงโยธวาทิต00
73ดูหนังอย่างสร้างสรรค์ม.1-6400
74ศิลปหัตถกรรมม.1-6400
75ดนตรีไทยคนตรีไทย00
76ละคร ฟ้อน รำนร.นาฏศิลป์00
77โขนม.1-6200
78MEP ClubMEP ม.1-31790
79Top Hit Songsม.1-6200
80นักปลูกม.1-6401
81Learn English through fables (เรียนภาษาอังกฤษจากนิทาน)ม.1-6209
82เพื่อนช่วยเพื่อนม.1-6400
83ภาษาและวัฒนธรรมม.1-6400
84Mix and Matchม.1-66027
85Crossword Gameม.1-6200
86เพลินใจไปกับแสตมป์ม.1-6400
87ภาษาสนุกม.1-6400
88Englishม.1-6200
89English todayม.1-6401
90DIYของใช้ญี่ปุ่นม.1-6400
91ภาษาญี่ปุ่นหรรษาม.1-6400
92หมากรุกจีนม.ปลาย ศิลป์จีน900
93สไตล์จีนม.1-6400
94เชฟมัธยมม.1-6401
95YC เพื่อนที่ปรึกษาม.1-6400
96DIY สไตล์ครูแนะแนวม.1-6400