รายชื่อกิจกรรมทั้งหมด

Total 100 result(s).
รหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมห้องที่รับจำนวนที่รับรับสมัครอีก
001ฉลาดอ่านเพิ่มอาหารสมองม.ปลาย501
002อ่านอย่างไร เขียนอย่างไร ม.1-6250
003หมอภาษาม.1-6250
004ไทยคืนถิ่นม.1-6250
005วาทศิลป์ม.1-6250
006สืบสาน-สร้างสรรค์วรรณกรรมไทยม.1-6250
007เยาวชนรู้รักษ์ไทยม.1-6501
008สร้างสรรค์งานสวยม.1-65023
009ยุวกวีม.1-6259
010DIYม.2-3520
011อ่านเสริมเพิ่มชีวาม.ปลาย2525
012เสริมทักษะชีวิตม.ต้น5016
013ซูดูกุม.1-61001
014คณิตนันทนาการม.1-67541
015เพชรประดู่แดงม.1-67539
016คิดเลขเร็ว(ม.ปลาย)ม.1-65025
017พับกระดาษไร้กาวม.1-6505
018คณิตพิชิตฝันม.1-62516
019A-MATHม.1-65018
020สอวน. คณิตศาสตร์ม.1-6253
021คิดเลขเร็ว ม.ต้น ม.1-6504
022สร้างสรรค์งานสวยด้วยคณิตม.1-62518
023Funny Mathม.1-6300
024เพาะเมล็ดพันธุ์ประดู่แดงม.1-67525
025สอวน. ชีววิทยาสอวน. ม.ปลาย250
026 phy-chemม.4 สายวิทย์-คณิต5034
027ติว PAT 2ม.1-6260
028 เครื่องบินพลังยางม.1-6250
029 นักประดิษฐ์น้อยม.1-6520
030ธนาคาร ร.ร.ม.1-6253
031ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนม.1-6253
032ติวo-net วิทยาศาสตร์ม.6(สายศิลป์)ม.1-6250
033สอวน. ฟิสิกส์สอวน. ม.ปลาย370
034รักษ์สิ่งแวดล้อมม.1-6750
035Science Showม.1-65025
036สอวน. เคมีสอวน. ม.ปลาย310
037ผู้นำแห่งศตวรรษม.1-6890
038สอวน.ดาราศาสตร์ ม.ปลายม.4 สายวิทย์-คณิต5041
039DIY ด้วยมือเราม.1-6260
040ติวเคมีม.1-6253
041ผลิตสื่อสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมม.1-65018
042ชมรมอาสายุวกาชาดม.1-6500
043เล่าสู่กันฟังม.1-6255
044สังคมรอบรู้ม.1-6250
045งามตามวิธีไทยม.1-6290
046ติวเพิ่มเติม O-NET ม.ต้น ม.2-35019
047พระพุทธศาสนา ม. ปลาย ม.1-610078
048พอเพียงก็เพียงพอม.1-6250
049สวดทำนองสรภัญญะม.1-65050
050รักษ์ภูมิปัญญาไทยม.1-65020
051MEP ClubMEP ม.1-31800
052คนรักสัตว์ม.1-6291
053เพลินใจไปกับแสตมป์ม.1-6250
054ภาษาพาสนุกม.1-6500
055Ready To Succeed (WE)ม.1-6250
056Top Hit Songsม.1-6260
057ภาษาญี่ปุ่นหรรษาม.1-6250
058คารุตะม.1-6280
059หมากรุกไทยม.1-6301
060รักสวดมนต์ม.1-6259
061ภาษาพาสนุก2ม.1-6500
062รักภาษาม.1-65033
063สไตล์จีนม.1-6540
064ศิลปวัฒนธรรมจีนม.1-6950
065Japan's movie and cartoonม.1-6250
066วัฒนธรรมญี่ปุ่นม.1-6250
067เพื่อนช่วยเพื่อนม.1-6500
068เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกับการ์ตูนม.1-6250
069สนุกสนานกับภาษาญี่ปุ่นม.1-6250
070English Clubเฉพาะ นร.หญิง ม.5-6250
071ภาษารักม.1-6501
072 muay thai for funม.2-4500
073แอโรบิคและบริดส์หรรษาม.1-61001
074ตะกร้อม.1-6341
075ฟุตบอลนักเรียนความสามารถพิเศษกีฬาฟุตบอล1060
076ผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียนญ ม.ต้น-ปลายวิทย์6028
077เรียนๆเล่นๆสนุกกับคอมม.1-6500
078งานสานไม้ไผ่ม.1-6250
079ของขวัญ - ของที่ระลึกม.1-6280
080หุ่นยนต์ม.1-6520
081เย็บ ปัก ถัก ร้อยม.1-6250
082โสตทัศนศึกษาและการประชาสัมพันธ์ม.1-6310
083ดูแลต้นไม้ ม.1-6250
084พัฒนาสื่อ ม.1-6260
085คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน ม.1-6260
086ดีไซเนอร์ม.1-6250
087งานสานกระดาษหนังสือพิมพ์ม.1-6260
088ศิลป์สร้างสรรค์ม.1-6250
089กองร้อยพิเศษม.1-6432
090ศิลปหัตถกรรมม.1-6250
091แฟนพันธุ์แท้การ์ตูน ม.1-6410
092ดูหนังอย่างศิลป์ ม.1-6280
093ดนตรีไทยนักเรียนความสามารถพิเศษคนตรีไทย ม.1-ม.6473
094วงโยธวาทิตนักเรียนโครงการความสามารถพิเศษ ดนตรีสากล ม.1-660
095โขน ละคร ฟ้อน รำม.1-6507
096แนะแนวจิตอาสาม.1-6700
097เมนูจานด่วนม.1-6250
098น้ำสมุนไพรม.ต้น250
099หมากเก็บและการ์ดเกมส์หรรษาม.1-6300
100ดนตรีสากล(สตริง)ม.1-6500