รีไซเคิลNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/14 4 36170 เด็กชาย ภูมิรพี แป้นตุ้ม 20
2 ม. 1/14 7 36186 เด็กชาย ธีธัช สุขวิมลไพศาล 20
3 ม. 2/5 9 35195 เด็กชาย ทินภัทร แก้วสีขาว 20
4 ม. 2/5 14 35291 เด็กชาย ปภังกร เรืองสิน 20
5 ม. 2/8 14 35458 เด็กชาย ศุภณัฐ ริมสมุทรไชย 20
6 ม. 2/8 21 35528 เด็กชาย อิศรา จันทร์แก้ว 20
7 ม. 2/9 35 35367 เด็กหญิง ภัคจิรา ศรีสุข 20
8 ม. 2/11 35 35178 เด็กหญิง ณิชกานต์ กาวรรณ์ 20
9 ม. 2/11 40 35252 เด็กหญิง นัฐฐยา ปานบุญ 20
10 ม. 3/4 5 34044 เด็กชาย ณัฐฐนนท์ บุตรพรม 20
11 ม. 3/4 14 34053 เด็กชาย พงศพัศ มะหะมัด 20
12 ม. 3/7 19 34404 เด็กชาย พานพบ สาริสระ 20
13 ม. 3/8 18 34364 เด็กชาย ธนภัทร ทองกลิ่น 20
14 ม. 3/8 19 34375 เด็กชาย ภีมพัฒน์ สุรมณี 20
15 ม. 3/9 1 34164 เด็กชาย ภูบดี เฟื่องตะเคียน 20
16 ม. 3/9 3 34228 เด็กชาย ณัฐภณ ทูคำมี 20
17 ม. 3/9 16 34355 เด็กชาย ปราบดา มากุญชร 20
18 ม. 3/9 21 34409 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ รักกสิกร 20