วิทย์-คณิตพอเพียงNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 1 1 1 1
วันที่ 10 17 17 24 24 1 8 15 15 29 5 12 12 19 19 26 2 9 9 16 มผ
1 ม. 1/4 16 35765 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ มากทรัพย์ 20
2 ม. 1/5 11 35919 เด็กชาย ธันวา ไร้พวง 20
3 ม. 1/6 9 35909 เด็กชาย ภาคิน คำเหล็ก 20
4 ม. 1/13 2 36125 เด็กชาย วรรธนะ แข็งกล้า 20
5 ม. 1/13 4 36129 เด็กชาย วสุพล สมชัย 20
6 ม. 2/6 11 35327 เด็กชาย พงศกร วงศ์เกิดนิมิต 20
7 ม. 2/6 12 35339 เด็กชาย พศิพงศ์ สิริธนิกเวทย์ 20
8 ม. 2/6 45 35475 เด็กหญิง สุชญา นาคะรัต 20
9 ม. 3/3 18 34023 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ธานีสอน 20
10 ม. 3/3 19 34024 เด็กหญิง กิตติยาพร สายลือนาม 20
11 ม. 3/3 21 34026 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ มาดี 20
12 ม. 3/3 22 34027 เด็กหญิง โชติกา ศิลารักษ์ 20
13 ม. 3/3 24 34029 เด็กหญิง ดาริน ศิลปี 20
14 ม. 3/3 30 34035 เด็กหญิง ปิยาพัชร กันสิทธิ์ 20
15 ม. 3/3 31 34036 เด็กหญิง มณีณัฐฐา มาณีย์สิริ 20
16 ม. 3/3 34 34039 เด็กหญิง ศุภิสรา วงค์สายา 20
17 ม. 3/3 35 35531 เด็กหญิง อัญชิษฐา สายอุทัศน์ 20
18 ม. 3/14 26 35649 เด็กชาย ณพฤกษ์ สุขศรีขาว 20
19 ม. 3/14 31 34605 เด็กหญิง กิตติ์ธัญญา ไพศาลพัฒนากิจ 20
20 ม. 3/14 41 35039 เด็กหญิง สุธีกานต์ สุขกระโทก 20
21 ม. 3/14 42 35654 เด็กหญิง จิรประภา คำพวงวิจิตร 20
22 ม. 4/2 30 33343 นางสาว อภิชญา อาภาภิรม 20
23 ม. 4/3 2 33266 นาย ภัทรชนน จิตวิบูลย์ 20
24 ม. 4/3 4 33303 นาย ธนกฤต ธัญญนิพัทธ์ 20