สร้างสรรค์งานสวยด้วยคณิตNote: JavaScript must be enabled for this functionality to work.

# ห้อง เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ช.ม. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 รวม การประเมินผล
เดือน 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9
วันที่ 25 1 8 15 22 22 29 6 6 20 27 3 10 10 17 24 31 7 7 14 มผ
1 ม. 1/4 18 35014 เด็กหญิง ณัฎฐ์กฤตา ศิลปชัยศรี 20
2 ม. 1/4 21 35018 เด็กหญิง นิจวิภา ดาวกระโทก 20
3 ม. 1/4 23 35020 เด็กหญิง พรนภัส ตะนา 20
4 ม. 1/4 26 35024 เด็กหญิง วริศรา ยศปัญญา 20
5 ม. 1/4 28 35026 เด็กหญิง ศรีสุดา มณีจำรัส 20
6 ม. 2/5 28 34165 เด็กหญิง ธณัฐชา เพียรล้ำเลิศ 20
7 ม. 2/5 49 34416 เด็กหญิง อนันตญา ทองแดง 20