ภาษาสนุก

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

435

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาได้อย่างสนุกสนาน 2) นักเรียนสามารถทักทายภาษาที่สุภาพ 3) นักเรียนได้รับความรู้คำทักทายในหลายๆชนชาติ 4) ฝึกทักษะในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม

ภาระงาน

1. ค้นคว้าเกี่ยวกับคำทักทายของแต่ละประเทศ 2. นักเรียนเขียนชื่อประเทศและเมืองหลวงของประเทศนั้นๆได้

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายชินวัตร แสงครุฑม. 5/1
2.นายอนวัช ยอดกล้าม. 5/1
3.นางสาวปรารถนา เขื่อนขวาวงศ์ม. 5/2
4.นางสาวชนากานต์ ประสมแก้วม. 5/3
5.นางสาวนิชาภา ชุมเปียม. 5/4
6.นายนราพันธุ์ วาดสร้อยม. 5/5
7.นายนันทิพัฒน์ พุ่มพวงม. 5/6
8.นายชนกันต์ ตัถยานุกูลม. 5/6
9.นายลาภิศ ธารินธนบดีม. 5/6
10.นายชัชฤทธิ์ ชราดีม. 5/6
11.นายภาสวร ประจงการม. 5/6
12.นายณัฐคมน์ จันทร์คำม. 5/10
13.นางสาวธันยนันท์ เผือกวัฒนะม. 5/10
14.นางสาวปณิชา ภัทรธรวราดลม. 5/10
15.นางสาวอภิญญา พิพัฒน์พุฒิไพศาลม. 5/10
16.นายณภัทร เทศดีม. 5/11
17.นายทวีวัฒน์ ศรีเมฆม. 5/11
18.นางสาววิศรุตา จันทร์หอมม. 5/11
19.นางสาวปัญญาพร งามขึมม. 5/11
20.นางสาวหิรัญรัตน์ ศรีเงินงามม. 5/11
21.นางสาวชลพินทุ์ พุฒวงษ์ม. 5/13
22.นางสาวทิพย์วรรณ ฤทธิเรืองม. 5/13
23.นางสาวปนัดดา ตุงคะเศวตม. 5/13
24.นางสาวรุ่งอรุณ สุ่มสังข์ม. 5/13
25.นางสาววัลวลี สุรวัฒนชัยม. 5/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

83

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางกฤษณา บิณษรี