ดนตรีไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องดนตรีไทย

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีไทยของ นักเรียน 2.เพื่อส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย รายการต่างๆ

ภาระงาน

1.ซ้อมดนตรีเวลา 07.00น.-07.30น.และ เวลา15.30น.-18.00น.และเวลาที่นัดหมาย เพิ่มเติม 2.ได้รับรางวัลในการประกวดดนตรีไทยใน รายการต่างๆ 3.บรรเลงเพลงที่ใช้ในการประกวดและการแสดง

รายชื่อนักเรียน

#ชื่อ-สกุลชั้น
ไม่มีข้อมูล

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

75

จำนวนที่รับ

0 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายศิริ โชคสกุล
  • นางวรรณกวี ทองสีดา