ตะกร้อ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ศูนย์กีฬา

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย 2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการเตะลูกหน้าเท้า 3.เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักกติกาการแข่งขัน

ภาระงาน

1.ทักษะการเล่นเป็นทีม 2.ทักษาการตัดสิน

รายชื่อนักเรียน

Total 33 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายกฤติภูมิ จันทร์เจริญกิจม. 2/14
2.เด็กชายธนาดล ปาวะศรีม. 2/14
3.เด็กชายนทสรวง ปะมาม. 2/14
4.เด็กชายชยานนท์ บัวประเสริฐม. 2/14
5.เด็กชายรัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติม. 3/14
6.เด็กชายชญานนท์ ทิมสุเรสม. 3/14
7.เด็กหญิงปานิสา ละครพลม. 3/14
8.เด็กหญิงพลชา สรัสสมิตม. 3/14
9.เด็กหญิงพัณณิตา ตะเภาพงษ์ม. 3/14
10.นายพงษ์บัณฑิต อารีภูวไนยกุลม. 4/7
11.นางสาวอรวดี ทองส่งเสริมม. 4/7
12.นายณัฐพล ขำพลับม. 4/8
13.นายพีระภัทร เด็ดทองหลางม. 4/8
14.เด็กชายพราหมณิน ณ พัทลุงม. 4/11
15.นางสาวญาณิศา บุญมาตย์ม. 4/12
16.นายไรวินทร์ ชูติสินธุม. 4/13
17.นายสิรวิชญ์ ด้วงนางม. 4/14
18.นายนพอนันต์ เดชทวีธนไพศาลม. 4/14
19.นางสาวณัฐกมล คำก้อนม. 5/5
20.นายนภนต์ ตรีสรานันท์ม. 5/8
21.นายรพีพงศ์ ศรีประสงค์ม. 5/8
22.นายภูริเดช พ่อค้าม. 5/10
23.นายอนิวัช ขันชารีม. 5/14
24.นางสาววรณัน วรานุจิตต์ม. 6/4
25.นายวัชรากร ชุ่มหฤทัยม. 6/8
26.นางสาวกัญญารัตน์ มั่นคงม. 6/8
27.นางสาวเสาวนีย์ บุญอำไพม. 6/8
28.นายสุรัชชานนท์ หุ่นแก้วม. 6/10
29.นายจักริน ตันสิถบุตรกุลม. 6/10
30.นายสรัญ ศิวกุลกำธรม. 6/12
31.นางสาวณัฐธิดา มูลอนันต์ม. 6/12
32.นายภูมินทร์ ปิ่นอุไรม. 6/14
33.นางสาวปราณปริยา วิทยาเศรษฐมลม. 6/8

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

074

จำนวนที่รับ

34 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายจินต์วัฒน์ หมุดธรรม