รีไซเคิล

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

437

วัตถุประสงค์

1.ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน 2.ฝึกให้นักเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ ในการเรียน 3.ฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน ประดิษฐ์

ภาระงาน

1.ที่ใส่เครื่องเขียนจากแกนกระดาษทิชชู 2.พวงกุญแจตุ๊กตานกฮูกจากเศษผ้า

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูมิรพี แป้นตุ้มม. 1/14
2.เด็กชายธีธัช สุขวิมลไพศาลม. 1/14
3.เด็กชายทินภัทร แก้วสีขาวม. 2/5
4.เด็กชายปภังกร เรืองสินม. 2/5
5.เด็กชายศุภณัฐ ริมสมุทรไชยม. 2/8
6.เด็กชายอิศรา จันทร์แก้วม. 2/8
7.เด็กหญิงภัคจิรา ศรีสุขม. 2/9
8.เด็กหญิงณิชกานต์ กาวรรณ์ม. 2/11
9.เด็กหญิงนัฐฐยา ปานบุญม. 2/11
10.เด็กชายณัฐฐนนท์ บุตรพรมม. 3/4
11.เด็กชายพงศพัศ มะหะมัดม. 3/4
12.เด็กชายพานพบ สาริสระม. 3/7
13.เด็กชายธนภัทร ทองกลิ่นม. 3/8
14.เด็กชายภีมพัฒน์ สุรมณีม. 3/8
15.เด็กชายภูบดี เฟื่องตะเคียนม. 3/9
16.เด็กชายณัฐภณ ทูคำมีม. 3/9
17.เด็กชายปราบดา มากุญชรม. 3/9
18.เด็กชายศิรสิทธิ์ รักกสิกรม. 3/9

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

62

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสุทธินุช สวัสดิ์พงษ์