เรียนรู้e-book

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ห้องคอมพิวเตอร์2

วัตถุประสงค์

1.รู้จักe-book 2.สามารถพัฒนาe-bookได้

ภาระงาน

1.พัฒนาe-book

รายชื่อนักเรียน

Total 18 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.นายภุชิสส์ นาคมอญม. 4/2
2.นายชานน ศรีจันทร์ม. 4/2
3.นายปฏิภาณ อาษาม. 4/2
4.นายพชรพล ป้องแก้วม. 4/2
5.นายจักรพงศ์ ไตรยางค์ม. 4/3
6.นางสาวอรัชพร ฉุยฉายม. 4/3
7.นางสาวธรารี วิรัตน์ตนะม. 4/3
8.นายกฤตเมธ เสื่องศิริม. 4/4
9.นายวฤษณิ์ ทับทิมม. 4/4
10.นายอัษฎาวุธ เกิดคล้ายม. 4/5
11.นายองค์กร ทองพิทักษ์ม. 4/5
12.นายลัทธโชติ ตู้ม. 4/5
13.นายทัศนะพล อารงม. 4/13
14.นายฉลองฉัตร นวเพ็ญกุลม. 6/7
15.นายกษิภณ สันตยานนท์ม. 6/10
16.นายทัตพงศ์ พรปกเกล้าม. 6/10
17.นายกฤษณะ ไชยเหล็กม. 6/10
18.นายธีรภัทร์ จันทร์ชื่นม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

60

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

2 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายปรีชา กิจจาการ