พัฒนาสื่อ

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ห้อง com2

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายณภัทร วรศุภมงคลม. 1/6
2.เด็กชายธิติพัทธ์ รัตนวิชาม. 1/6
3.เด็กชายนภทีป์ เพชรยาบาลม. 1/6
4.เด็กชายปุนณวิศ ช้างงามม. 1/6
5.เด็กหญิงธัญรดี ภู่เทพอมรกุลม. 1/6
6.เด็กหญิงสิรินดา ฉายายนต์ม. 1/6
7.เด็กชายปรเมษฐ์ อยู่เล็กม. 2/6
8.เด็กชายณัฐปคัลภ์ ลิ้มชัยกิจม. 2/6
9.เด็กชายเอกปวีร์ สิทธิวรรณธนะม. 2/6
10.เด็กชายภูรินทร์ เดโชตระการม. 2/6
11.เด็กชายพีรวิชญ์ สมบูรณ์ม. 2/6
12.เด็กหญิงปาลิดา เพ็งมณีม. 2/6
13.เด็กหญิงชัยรัมภา ไชยรบม. 2/6
14.เด็กหญิงภัคจิรา ลักษณะวิโรจน์ม. 2/6
15.นายอุกฤษณ์ ศิลปชัยศรีม. 5/5
16.นายฉลองฉัตร นวเพ็ญกุลม. 5/7
17.นายกษิภณ สันตยานนท์ม. 5/10
18.นายทัตพงศ์ พรปกเกล้าม. 5/10
19.นายสารัช เจริญทองกุลม. 6/2
20.นายภูชิต รุ่งระวิม. 6/2
21.นายชยภัทร พันรอดม. 6/2
22.นายกฤติเมธ แป้นเหมือนม. 6/4
23.นายภูษณวิช จันทร์วิทยานุชิตม. 6/5
24.นายวิชญ์พล นามแก้วม. 6/5
25.นายเสฏฐวุฒิ อนุตรโสตถิม. 6/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

59

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายปรีชา กิจจาการ