ภาษาญี่ปุ่นหรรษา

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

425

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงพิมพ์วิภา รังแก้วม. 3/4
2.เด็กหญิงพัชริดา แซ่คูม. 3/4
3.เด็กหญิงกัณฐมณี ซังทองม. 3/4
4.เด็กหญิงวรินธร บัณฑุกุลม. 3/4
5.เด็กหญิงชาลิสา เวชสถลม. 3/4
6.เด็กหญิงทิพรดา พันธ์หอมม. 3/4
7.เด็กหญิงอริสรา วีรวินันทนกุลม. 3/4
8.เด็กหญิงกัลยดา เบญจลักษณพรม. 3/4
9.เด็กหญิงภัคจิรา จำปาศรีม. 3/4
10.เด็กหญิงอิสริยา ดอนพูนไพรม. 3/4
11.เด็กหญิงธันยธรณ์ คงเจริญไมตรีม. 3/4
12.เด็กหญิงณิชาภัทร ชมมาลีม. 3/4
13.เด็กหญิงพิมพ์ลภัส จริยวิวัฒน์ม. 3/11
14.เด็กหญิงทานตะวัน ลีลาผาติกุลม. 3/11
15.เด็กหญิงวริศรา ทองคำม. 3/11
16.เด็กหญิงสปัน เชยสุวรรณม. 3/11
17.นางสาวธัชชา เชียร์สมสุขม. 4/2
18.นางสาวศุภิสรา วรพฤกษ์จารุม. 4/2
19.นางสาวนวพร มั่นเปล่งม. 4/3
20.นายจิรวัฒน์ สันติชวลิตม. 5/2
21.นายณัฐนันท์ ทำทันม. 5/3
22.นางสาวภัชชลี ชมถิ่นม. 5/3
23.นางสาวอัญมณย์ ศรีชัยมงคลม. 5/3
24.นางสาวจีรนันท์ อ่วมบัวทองม. 5/4
25.นางสาวพรธิดา ผลพยุงม. 5/4

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

057

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวหัทยา เกตุพานิช