สื่อสังคมสร้างสรรค์

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

ใต้สิริยาคารหน้าห้องประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนสามรถเลือกใช้เว็บโซเซียล มีเดียได้ตามความสนใจ 2.นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมเพื่อหาข้อมูลความรู้ใหม่ 3.นักเรียนสามารถใช้สื่อสังคมได้อย่างเหมาะสมสร้างสรรค์

ภาระงาน

1.ใช้สื่อสังคึมให้เหมาะกับตนเอง เช่น Facebook แชร์รูปภาพ, Twitterข้อความสั้นๆ 2.ใช้สื่อสังคมเพื่อหาข้อมูลความรู้ใหม่ เช่น Google 3.อัพโหลดไฟล์ในสื่อสังคมได

รายชื่อนักเรียน

Total 19 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงชลกาญจน์ บุญยืนม. 2/6
2.เด็กหญิงญาดา เปี่ยมเจริญม. 2/6
3.เด็กหญิงณิชาภัทร ปลอดภัยม. 2/6
4.เด็กหญิงนันท์นภัส อินทนชิตจุ้ยม. 2/6
5.เด็กหญิงปัณฑารีย์ คำเพ็งม. 2/6
6.เด็กหญิงปิยะณัฐ มีศรีม. 2/6
7.เด็กหญิงสุทธิดา จันแดงม. 2/6
8.เด็กชายทีฆายุ ขันอ้ายม. 2/9
9.เด็กชายวรภัทร จันทราชม. 2/9
10.เด็กหญิงณัฐฐา นามเมืองม. 3/12
11.เด็กหญิงสุทธิดา เชียงทับม. 3/12
12.เด็กหญิงญาณาธร ดีล้อมม. 3/12
13.เด็กหญิงรัตติยา หลีน้อยม. 3/12
14.เด็กหญิงพีระภา ศรีไพบูลย์ม. 3/12
15.เด็กหญิงขวัญเนตร ถี่ถ้วนม. 3/12
16.นายนราธิป จุลละผลินม. 4/5
17.นางสาวปรียาภรณ์ บุญมาม. 6/13
18.นางสาวกัญญาณี สุชาการม. 6/13
19.นางสาวโชติกา สวนแย้มม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

49

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

1 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกนกทิพย์ ดอกลัดดา