วันนี้มีเรื่องเล่า

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

147

วัตถุประสงค์

1.เพื่อข่าวสารประจำวัน 2.เพื่อเล่าข่าวสารภายในโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 3.เพื่อฝึกทักษะการสัมภาษณ์/การสนทนา

ภาระงาน

1.เล่าข่าวคนละ 10 ข่าว 2.การทำคลิปสัมภาษณ์คนดังแห่งราชวินิตบางแก้ว

รายชื่อนักเรียน

Total 21 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายประสิทธิ์ ชมภูม. 3/14
2.เด็กชายสุรเมธ นำพาม. 3/14
3.เด็กชายธนารักษ์ พัดทองม. 3/14
4.เด็กชายกิตติธัช แสนสลีม. 3/14
5.นายพิชาภพ รักษาบุญม. 4/3
6.นายอิงครัต ศรศรีวิชัยม. 4/5
7.นายรวิภัทร โคจิมะม. 4/5
8.นางสาวนัทธมน ปานแปะม. 4/5
9.นางสาวสาวิตรี ตุลาสมบัติม. 4/7
10.นางสาวบัวบูชา สาลีพัฒนผลม. 4/8
11.นายปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่นม. 4/10
12.นางสาวเอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพม. 4/12
13.นายจิราพิสิฐ พัชรเกษมอมรม. 4/13
14.นายพัชรพล เนตร์ทิพย์ม. 5/12
15.นายพงษ์พิสุทธิ์ อามิตรม. 5/13
16.นายณัฐวินท์ พินชุนศรีม. 5/13
17.นายสรัณย์ แซ่โค้วม. 5/13
18.นายกรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์ม. 5/13
19.นางสาวภัคจิรา วงศ์วานิชม. 6/10
20.นางสาววริญญา เลกากาญจน์ม. 6/10
21.นางสาวนภัสวรรณ์ เทพอินทร์ม. 6/10

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

47

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

19 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล
  • นางสาวกาญจนา บุญญา