วันนี้มีเรื่องเล่า

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

147

วัตถุประสงค์

1.เพื่อข่าวสารประจำวัน 2.เพื่อเล่าข่าวสารภายในโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 3.เพื่อฝึกทักษะการสัมภาษณ์/การสนทนา

ภาระงาน

1.เล่าข่าวคนละ 10 ข่าว 2.การทำคลิปสัมภาษณ์คนดังแห่งราชวินิตบางแก้ว

รายชื่อนักเรียน

Total 30 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายนริศ ธัญญการม. 2/6
2.เด็กชายประสิทธิ์ ชมภูม. 3/14
3.เด็กชายสุรเมธ นำพาม. 3/14
4.เด็กชายธนารักษ์ พัดทองม. 3/14
5.เด็กชายกิตติธัช แสนสลีม. 3/14
6.นายพิชาภพ รักษาบุญม. 4/3
7.นายอิงครัต ศรศรีวิชัยม. 4/5
8.นายรวิภัทร โคจิมะม. 4/5
9.นางสาวสาวิตรี ตุลาสมบัติม. 4/7
10.นางสาวบัวบูชา สาลีพัฒนผลม. 4/8
11.นายภูรินทร์ มานะกิจภิญโญม. 4/10
12.นายปุรเชษฐ์ เขื่อนหมั่นม. 4/10
13.นางสาวเอสิตา สุขศรีบูรณ์อำไพม. 4/12
14.นายจิราพิสิฐ พัชรเกษมอมรม. 4/13
15.นายณัฐพันธุ์ ศรีคำม. 5/12
16.นายจิราวุฒิ พันธสุขม. 5/12
17.นายพัชรพล เนตร์ทิพย์ม. 5/12
18.นายพงษ์พิสุทธิ์ อามิตรม. 5/13
19.นายกิตติ ปิ่นวิเศษม. 5/13
20.นายณัฐวินท์ พินชุนศรีม. 5/13
21.นายสรัณย์ แซ่โค้วม. 5/13
22.นายกรณ์รัฐ โสภณกิจอารีย์ม. 5/13
23.นางสาวภัคจิรา วงศ์วานิชม. 6/10
24.นางสาววริญญา เลกากาญจน์ม. 6/10
25.นางสาวนภัสวรรณ์ เทพอินทร์ม. 6/10
26.นายบารมี อินทรวิชัยม. 6/11
27.นายวัชรพล ภาคีแก้วม. 6/11
28.นายกฤตภาส โตศาสตร์ม. 6/11
29.นายศิวพงศ์ ถาวรม. 6/11
30.นายณัฐพงษ์ รัตนสุดใสม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

47

จำนวนที่รับ

40 คน

รับสมัครอีก

10 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายอนุวัฒน์ เทียนพิบูล
  • นางสาวกาญจนา บุญญา