หมากรุกไทย

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

137

วัตถุประสงค์

1.เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 2.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3.เป็นการฝึกสามธิ

ภาระงาน

1.สามาถตั้งหมากรุกเป้น 2.สามารถเดินหมากรุกเป็น 3.สามารถแข่งขันหมากรุกได้

รายชื่อนักเรียน

Total 23 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายภูสฤก ภูริมงคลม. 2/4
2.เด็กชายปรมะ พนมพรพานิชม. 2/10
3.เด็กชายอธิวัชร์ ศิริโภคาม. 3/12
4.นายอาทิตย์ แก้วไสยม. 4/4
5.นายกานต์ จิตต์แพทย์ม. 4/4
6.นางสาวอภิษฎา ชูเลื่อนม. 4/7
7.นายอรรถกร เชาว์กีรติกุลม. 4/8
8.นายติณณ์อนนต์ บัณทิธาดาวิทย์ม. 4/10
9.นายวิลสัน ลิ้มม. 4/10
10.นางสาวพรรณภัทร กำแพงม. 5/4
11.นางสาวเมทีนี โพนแป๊ะม. 5/4
12.นายปุญญพัฒ ขันติยูม. 5/6
13.นายวชิรญาณ์ การเพียรม. 5/7
14.นายเกษมสันต์ เจริญยิ่งม. 5/7
15.นายภูมิเกล้า ธนจารุพัฒน์ม. 5/12
16.นายแสนบุญ ศิริยศม. 5/12
17.นายอิทธิพล แก้วตระกูลโชติม. 5/13
18.นายหริณ เกษมศักดิ์ม. 6/1
19.นายนิธิภัทร กิตติวงษ์วิวัฒน์ม. 6/3
20.นายธันวิชญ์ ศรีสาครม. 6/6
21.นายอนุสรณ์ ไชยคำร้องม. 6/11
22.นายอินทัช เอี่ยมสอาดม. 6/11
23.นายพัชรพล บุตรสอนม. 6/11

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

45

จำนวนที่รับ

20 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นายสมพร คำเหลือ