งานอดิเรก

รายละเอียดกิจกรรม

(ไม่มีข้อมูล)

Classroom

ใต้สิริยาคาร

วัตถุประสงค์

1)นักเรียนเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2) นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

ภาระงาน

ชิ้นงานที่มาจากสิ่งที่ตนเองชื่นชอบ เช่น พวกของสะสมต่างๆ สมุดภาพ สมุดสะสมแสตมป์

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงกัญญาดา มิ่งพรสมานม. 1/3
2.เด็กชายธนกฤต ยามาโมโทม. 1/5
3.เด็กหญิงธนพร อนันตบุตรม. 1/11
4.เด็กหญิงฐานิดา จันทร์ทาม. 2/10
5.นายชวิศ กาญจนานนท์ม. 3/3
6.เด็กชายธีรยุทธ ธนาวุฒิม. 3/5
7.เด็กชายวันชัย สุขจิตร์ม. 3/5
8.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศิริไพโรจน์ม. 3/5
9.เด็กชายสิชล ไชยพงศ์ม. 3/10
10.เด็กชายธนพล เขียนนอกม. 3/10
11.เด็กหญิงต้องรัก แช่มลือนามม. 3/10
12.เด็กหญิงอภิษฎา ชูเลื่อนม. 3/10
13.เด็กหญิงศุภิสรา ธรรมจิตร์ม. 3/10
14.นางสาวปิ่นสุดา ตันติกุลม. 3/11
15.เด็กหญิงจอมสุดา ทศานนท์ม. 3/11
16.นางสาวธันยา ธรรมเมธาม. 5/11
17.นางสาวนิศารัตน์ บุญมาลาม. 5/11
18.นายธีรภพ จันทร์ชื่นม. 5/13
19.นางสาวปรียาภรณ์ บุญมาม. 5/13
20.นางสาวอาทิตยา สวาสดิ์พงษ์ม. 5/13
21.นางสาวญาณากร ศรีวิสุทธิ์ม. 5/13
22.นางสาวชลิตา ชูกันหอมม. 6/11
23.นางสาวดุจดาว สาระวงศ์ม. 6/12
24.นางสาวชลดา สมิงปราบม. 6/13
25.นางสาวชาลิสา บรรดาศักดิ์ม. 6/13

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

45

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวกนกทิพย์ ดอกลัดดา