เครื่องบินพลังยาง

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

341

วัตถุประสงค์

1.เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 2.คัดเลือกตัวแทนเพื่อไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมประเภทเครื่องบินพลังยาง

ภาระงาน

1.สร้างสรรค์เครื่องบินพลังยาง

รายชื่อนักเรียน

Total 25 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กชายชาญวิทย์ คงสุวรรณม. 1/9
2.เด็กชายณัฐพงษ์ เอมรัตน์ม. 1/9
3.เด็กชายพงศ์พัทธ์ สุขศรีมลม. 1/9
4.เด็กชายวรภัทร จันทราชม. 1/9
5.เด็กชายศรัญย์ คเชนชรม. 1/9
6.เด็กชายพีรพันธ์ ศรีวิชัยม. 1/11
7.เด็กชายสิทธิภาคย์ แสงทรัพย์ม. 1/11
8.เด็กชายทศพล ฤทธิ์บำรุงม. 2/9
9.เด็กชายธนบดี นนทรีย์ม. 2/9
10.เด็กชายกรกฤต รินทระม. 3/5
11.เด็กชายเจษฎา ชอุ่มผลม. 3/5
12.เด็กชายศิรเศรษฐ์ อินทร์สุนทรม. 3/13
13.เด็กชายณนน์ จงชาณสิทโธม. 3/13
14.เด็กชายวิทวัช เกิดเพิ่มม. 3/13
15.เด็กชายธัญกร อีซาม. 3/13
16.เด็กชายชายติกรณ์ ถาเรืองโคตรม. 3/13
17.เด็กชายณธกฤต เตชชินสิริกุลม. 3/13
18.เด็กชายพัทธพล คงฉ้งม. 3/13
19.เด็กชายอัคริณม์ รุ่งสว่างม. 3/13
20.เด็กชายยศศักดิ์ ประสงค์สุขม. 3/13
21.เด็กชายณัฐพล แก้วชาติม. 3/13
22.เด็กชายภคพัศ มาฉิมมีม. 3/13
23.นายภราเดช เดชไพบูลย์ยศม. 4/4
24.นายปัณณวิชญ์ สินวัชรพิทักษ์ม. 4/4
25.นายนิธิกร แซ่เอี๊ยบม. 4/7

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

028

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

0 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสาวธิดาพร สังข์ทอง