สร้างสรรค์งานสวยด้วยคณิต

รายละเอียดกิจกรรม

(นร.มีBMI 24 ขึ้นไป)

Classroom

224

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

Total 7 result(s).
#ชื่อ-สกุลชั้น
1.เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ศิลปชัยศรีม. 1/4
2.เด็กหญิงนิจวิภา ดาวกระโทกม. 1/4
3.เด็กหญิงพรนภัส ตะนาม. 1/4
4.เด็กหญิงวริศรา ยศปัญญาม. 1/4
5.เด็กหญิงศรีสุดา มณีจำรัสม. 1/4
6.เด็กหญิงธณัฐชา เพียรล้ำเลิศม. 2/5
7.เด็กหญิงอนันตญา ทองแดงม. 2/5

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

022

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

18 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางพนิดา นิตยา