อ่านเสริมเพิ่มชีวา

รายละเอียดกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูล

Classroom

433

วัตถุประสงค์

(ไม่มีข้อมูล)

ภาระงาน

(ไม่มีข้อมูล)

รายชื่อนักเรียน

#ชื่อ-สกุลชั้น
ไม่มีข้อมูล

สมัครเรียนกิจกรรมนี้

รหัสกิจกรรม

011

จำนวนที่รับ

25 คน

รับสมัครอีก

25 คน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

  • นางสนอง รัตนวิจิตร